Ginasgasot a puon ti marijuana, nadadael sadiay Bakun, Benguet

BAGUIO CITY – Dinadael dagiti personnel ti First Benguet Provincial Mobile Force Company ti ginasgasut a puon ti marijuana iti paset ti bantay sadiay Botbot, Kayapa, Bakun, Benguet idi kanikadua. Maibasar iti report, manarimaan ti panagpatrolya dagiti otoridad kadagiti kabambantayan idi nadiskobreda ti maysa a pagmulaan ti marijuana. Pinarut dagitoy ti 400 a puon ti… Continue reading Ginasgasot a puon ti marijuana, nadadael sadiay Bakun, Benguet