La Trinidad Agri-Products Hub sadiay Guagua, Pampanga, pakailakuan ita dagiti nagduduma a produkto ti La Trinidad, Benguet

photo | Francis Lee BAGUIO CITY – Tinagiragsak ti grupo ti cut flower ken ornamental plant growers ti La Trinidad, Benguet ti pormalen a panakailukat ti La Trinidad Agri-Products Hub sadiay Guagua, Pampanga. Sigun kenni Councilor Renato Tereng, chairman ti Committee on Agriculture ti Sangguniang Bayan ti La Trinidad, babaen iti nasao a pasilidad ket… Continue reading La Trinidad Agri-Products Hub sadiay Guagua, Pampanga, pakailakuan ita dagiti nagduduma a produkto ti La Trinidad, Benguet

70 a blood samples, nakolektar manipud kadagiti kabalyo sadiay Wright Park para iti Equine Infectious Anemia testing

BAGUIO CITY – Dumanon iti 70 a blood samples ti nakolektar manipud kadagiti kabalyo sadiay Wright Park, ditoy siudad ti Baguio. Maitunos daytoy iti panangwanawan ti Baguio City Veterinary and Agriculture Office kadagiti nasao nga animal manipud iti Equine Infectious Anemia kasaruno ti panakaduktal ti nasao a sakit kadagiti kabalyo sadiay. Naala dagiti nasao a… Continue reading 70 a blood samples, nakolektar manipud kadagiti kabalyo sadiay Wright Park para iti Equine Infectious Anemia testing

๐—ฆ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐—ฝ๐—ฎ๐˜† ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ธ๐—ฎ-๐—ฎ๐—ธ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ถ ๐—ธ๐—ถ๐—ฑ๐—ฑ๐—ฎ๐˜„ ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ถ๐˜๐—ถ ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ฑ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐˜๐—ถ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ผ๐—ฟ๐˜€ ๐˜€๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐˜† ๐—ฆ๐˜„๐—ฎ๐—บ๐—ฝ, ๐—Ÿ๐—ฎ ๐—ง๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฑ, ๐—•๐—ฒ๐—ป๐—ด๐˜‚๐—ฒ๐˜, ๐—ถ๐—ป๐—น๐—ฎ๐˜„๐—น๐—ฎ๐˜„๐—ฎ๐—ด ๐˜๐—ถ ๐—•๐—ฆ๐—จ

BAGUIO CITY – Nagpalawag ti dadaulo ti Benguet State University (BSU) iti saan pay a panaka-aksion ti kiddaw a diskwento iti abang dagiti vendors sadiay Swamp, La Trinidad, Benguet kasaruno ti panagkapoy ti mapaspastrekanda it a pandemya. Immuna iti daytoy, kiniddaw dagiti maseknan a vendors a maksayan ti P500 nga abangda tunggal lamisaan gaputa agtultuloy… Continue reading ๐—ฆ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐—ฝ๐—ฎ๐˜† ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ธ๐—ฎ-๐—ฎ๐—ธ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ถ ๐—ธ๐—ถ๐—ฑ๐—ฑ๐—ฎ๐˜„ ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ถ๐˜๐—ถ ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ฑ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐˜๐—ถ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ผ๐—ฟ๐˜€ ๐˜€๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ๐˜† ๐—ฆ๐˜„๐—ฎ๐—บ๐—ฝ, ๐—Ÿ๐—ฎ ๐—ง๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฑ, ๐—•๐—ฒ๐—ป๐—ด๐˜‚๐—ฒ๐˜, ๐—ถ๐—ป๐—น๐—ฎ๐˜„๐—น๐—ฎ๐˜„๐—ฎ๐—ด ๐˜๐—ถ ๐—•๐—ฆ๐—จ

Makabulan a selebrasyon ti Urban Farmers and Fisherfolkโ€™s Month ti Baguio City, nagleppasen; Outstanding Farmers and Farmer Organizations, napadayawan

photo | Baguio City PIO BAGUIO CITY – Nagleppasen ti makabulan a selebrasyon ti Urban Farmers and Fisherfolkโ€™s Month nga addaan ti tema a “May Pandemya man o wala, Magsasakaโ€™t Mangingisda, Maasahan ng Bansa”. Tampok iti culminating program ti panakabigbig dagiti Outstanding Farmers and Farmer Organizations ken ti workshop iti panakabukel ti feasible Community-Led Agri-Tourism… Continue reading Makabulan a selebrasyon ti Urban Farmers and Fisherfolkโ€™s Month ti Baguio City, nagleppasen; Outstanding Farmers and Farmer Organizations, napadayawan

Tulong ti BFAR para iti panakanayon dagiti tilapia fingerlings sadiay Bokod, Benguet, makidkiddaw

BAGUIO CITY – Kidkiddawen ti asosasyon dagiti agtartaraken ti ikan sadiay Ambuclao, Bokod, Benguet ti tulong ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) kasaruno ti naobserbaranda a panagkurang ita ti suplay ti tilapia a mapapataud dagitoy. Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Federico Atiw, dadaulo ti Ambuclao Fish Cagers Association nga agkasapulanda… Continue reading Tulong ti BFAR para iti panakanayon dagiti tilapia fingerlings sadiay Bokod, Benguet, makidkiddaw

COVID-19 restrictions iti nagduduma a paset ti pagilian, agtaltalinaed a lapped iti panakailako dagiti nateng nga agtataud iti Cordillera

BAGUIO CITY – Agtaltalinaed a lapped dagiti maipatpatungpal a paglintegan ken limitasyon kontra iti COVID-19 kadagiti sumagmamano a lugar iti pagilian, nangruna iti Metro Manila iti panakailako dagiti nateng nga agtataud iti rehion Cordillera. Sigun kenni Department of Agriculture (DA) – Cordillera Regional Director Cameron Odsey, apektado ti marketing system wenno ti panakailako dagiti nateng… Continue reading COVID-19 restrictions iti nagduduma a paset ti pagilian, agtaltalinaed a lapped iti panakailako dagiti nateng nga agtataud iti Cordillera

Panaka-impound dagiti walang a baka sadiay Bokod, Benguet, naikalintegan

BAGUIO CITY – Inkalintegan ti kapitan ti Ambuclao, Bokod, Benguet ti panaka-impound dagiti baka a nagkatang-katang iti masakupan daytoy a barangay. Sigun kenni Punong Barangay Monroe Galasgas, sangapulo ket walo a baka ti tiniliw ken inkulongda iti astray animals impounding area ti barangay gaputa nakalubos dagitoy a magmagna iti kalsada. Kinunana nga adda ti ordinansa… Continue reading Panaka-impound dagiti walang a baka sadiay Bokod, Benguet, naikalintegan

Presensia ti ASF kadagiti sumagmamano a lugar iti Cordillera, kontroladon -DA RD Odsey

BAGUIO CITY – Kontrolado itan ti presensia ti African Swine Fever (ASF) kadagiti sumagmamano a lugar iti rehion Cordillera. Impannakkel daytoy ni Department of Agriculture (DA) – Cordillera Regional Director Cameron Odsey iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio. Sigun kenkuana, babaen daytoy iti agtultuloy a programa ti DA, dagiti maseknan nga ahensia ti gobyerno ken… Continue reading Presensia ti ASF kadagiti sumagmamano a lugar iti Cordillera, kontroladon -DA RD Odsey

Banana trading post ti Tabuk City, Kalinga a napunduan ti P4.715-M, nailukaten

photo | Province of Kalinga BAGUIO CITY – Nailukaten ti P4.715-M ti gatadna a banana trading post sadiay Tabuk City, Kalinga a pinundoan ti Philippine Rural Development Project (PRDP) iti sidong ti Department of Agriculture (DA). Pormal a nailukat ti pasilidad babaen ti PRDP-Kalinga LGU ken Daram-Cudal Multi-Purpose Cooperative a proponent ti nasao a proyekto.… Continue reading Banana trading post ti Tabuk City, Kalinga a napunduan ti P4.715-M, nailukaten

23,000 a tilapia fingerlings, naiwaras kadagiti barangay ditoy Baguio City nga addaan ti fishponds ken natural springs, pakairamanan ti Wright Park Lake

BAGUIO CITY – Nangibulos iti rinibribo a tilapia fingerlings ti City Veterinary and Agriculture Office ti Baguio sadiay Wright Park Lake ken iti dadduma pay a napili a barangay ditoy siudad idi agsapa kalman kaggidan iti selebrasyon ti Farmers and Fisherfolk Month ta a bulan ti Mayo. Sigun kenni City Veterinarian Dr. Brigit Piok, dumanon… Continue reading 23,000 a tilapia fingerlings, naiwaras kadagiti barangay ditoy Baguio City nga addaan ti fishponds ken natural springs, pakairamanan ti Wright Park Lake