Panagilako ti maysa a mobile truck vendor sadiay Burnham Park, inkalintega ti CEPMO

BAGUIO CITY – Temporaryo laeng ti panaglako ti maysa a vendor iti mobile truck a naikabil iti deppaar ti biking area ti Burnham Park. Pammalawag daytoy ni Atty. Rhenan Diwas, dadaulo ti City Environment and Parks Management Office (CEPMO) kalpasan a nakadanun iti opisinada ti adu a sayangguseng seknan iti panagtalinaed ken panaglako ti nasao… Continue reading Panagilako ti maysa a mobile truck vendor sadiay Burnham Park, inkalintega ti CEPMO