Security guards nga immuneg iti masakupan ti BABRC sadiay Dontogan Barangay, pimmanawen

BAGUIO CITY – Pimmanawen dagiti security guards ti Dragon Knights Security Agency nga immunan a nang-okupar ti 10 nga ektarya a lote iti masakupan ti Baguio Animal Breeding and Research Center (BABRC). Sigun kenni Robert Domoguen, director ti BABRC, daytoy ket kalpasan a kinumpiskar dagiti personnel ti Regional Civil Security Unit (RCSU) ti Police Regional… Continue reading Security guards nga immuneg iti masakupan ti BABRC sadiay Dontogan Barangay, pimmanawen

Iligal nga iseserrek dagiti armado a grupo ti lallaki iti masakupan ti BABRC sadiay Dontogan, Baguio City; nasken a dumalan iti umno a proseso sigun iti DA-Cordillera; operasion ti ahensia, nakaro a naapektaran

BAGUIO CITY- Impetteng ti Department of Agriculture-Cordillera a nasken a dumalan iti umno ken legal a proseso ti maysa a security agency sakbay a mapalubosanda a sumrek iti masakupan ti Baguio Animal Breeding and Research Center (BABRC) a tagikua ti ahensia a masarakan iti baragay Dontogan ditoy Baguio City. Iti eksklusibo a panakiyuman ti Bombo… Continue reading Iligal nga iseserrek dagiti armado a grupo ti lallaki iti masakupan ti BABRC sadiay Dontogan, Baguio City; nasken a dumalan iti umno a proseso sigun iti DA-Cordillera; operasion ti ahensia, nakaro a naapektaran