Doble a panagngato ti kaso ti ipupusay iti Covid-19 iti siyudad ti Baguio, pagdandanagan ti BGHMC V

BAGUIO CITY – Maal-alarma ita ti Baguio General Hospital and Medical Center (BGHMC) iti ngumatngato a kaso ti ipupusay a mailislistada para ita a bulan ti Abril. Sigun kenni Dr. Bernard Demot, Adult Infectious Disease Specialist ti BGHMC, nakailistada ti 36 a kaso ti ipupusay iti uneg ti dua a lawas nangrugi idi Abril 1… Continue reading Doble a panagngato ti kaso ti ipupusay iti Covid-19 iti siyudad ti Baguio, pagdandanagan ti BGHMC V