24/7 a panagbakuna kontra iti COVID-19 ditoy Baguio City, posible a maisayangkat; innaldaw a panagbakuna, maisayangkaten

Courtesty PIO | BAGUIO BAGUIO CITY – Posible a maisayangkat ditoy Baguio ti 24/7 a panagbakuna wenno ti agingga iti tengngat rabii a panagbakuna kontra iti COVID-19. Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni City Administrator Engr. Bonifacio Dela Peña a mabalin a maaramid ti nasao a sistema ti panagbakuna no adda ti tumaod… Continue reading 24/7 a panagbakuna kontra iti COVID-19 ditoy Baguio City, posible a maisayangkat; innaldaw a panagbakuna, maisayangkaten