Dati nga assistant coach ti Men’s National Basketball Team, dinayaw na ti ay-ayam ti Milwaukee Bucks iti NBA Finals

LAOAG CITY – Dinayaw ni Mr. Arsenio Dysangco, dati nga assistant coach ti Men’s National Basketball Team ti naidumduma a panagay-ayam ti Milwaukee Bucks nangruna kenni Giannis Antetokounmpo. Kuna na nga iti biang ti Phoenix Suns ket nadlaw na iti in-inot a panagkaspot da gapu ti kinabannog da agraman iti pannakapukaw ti kumpiyansa dagitoy. Inbatad… Continue reading Dati nga assistant coach ti Men’s National Basketball Team, dinayaw na ti ay-ayam ti Milwaukee Bucks iti NBA Finals