PMA nagpalawag iti pannakawaswas ti katulagan ti Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines ken ti kooperatiba dagiti laundry services iti Baguio ken Benguet

BAGUIO CITY- Nagpalawag ti Philippine Military Academy (PMA) iti panakawaswas ti katulagan ti Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines (CCAFP) iti maysa a kooperatiba dagiti laundry services iti Baguio ken Benguet kalpasan nga indanun ti nasao a grupo ti nasao a pakaseknan iti lokal a konseho ti Baguio. Dinakamat ti grupo iti suratda nga… Continue reading PMA nagpalawag iti pannakawaswas ti katulagan ti Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines ken ti kooperatiba dagiti laundry services iti Baguio ken Benguet