Umdanin a pagpila iti kandidatura iti 2022 national and local elections, pagsagsaganaan ti COMELEC-Benguet

BAGUIO CITY – Pagsagsaganaan ita ti Commission on Elections (COMELEC) – Benguet ti umadani a panagipila iti kandidatura dagiti agtarigagay nga agngayangay iti mapaspasungadan a 2022 national and local elections. Sigun kenni COMELEC-Benguet Provincial Election Supervisor Atty. Elenita Julia Tabangin-Capuyan, ur-urayenda paylaeng dagiti pagalagadan nga ipaulog ti COMELEC Central Office para iti online a panangipila… Continue reading Umdanin a pagpila iti kandidatura iti 2022 national and local elections, pagsagsaganaan ti COMELEC-Benguet