Contact Tracing Sytstem ti Baguio City; ar-aramaten itan ti Bontoc, Mt. Province

BAGUIO CITY – Ar-aramaten met itan ti Bontoc Mt. Province ti Contact Tracing System ti Baguio City nga immunan a napaneknekan nga epektibo a mangpapartak ken mangpabileg iti contact tracing. Sigun kenni Municipal Health Officer Dr. Diga Kay Gomez, indiaya ni Mayor Benjamin Magalong ti nasao a wagas kalpasan a nailista ti munisipyo ti kaunaan… Continue reading Contact Tracing Sytstem ti Baguio City; ar-aramaten itan ti Bontoc, Mt. Province