Danyos dagiti nadadael iti imprastraktura ken agrikultura gapu iti nepnep, dumanonen iti P22.6-M

BAGUIO CITY – Manaynayonan pay dagiti pamilya iti rehion Cordillera a maap-apektaran iti agdama a nepnep ken dagiti mailislista a danyos iti nagduduma a sektor gapu iti mapaspasaran a napigsa a panagtudo. Iti kaudian a report ti Cordillera Regional DRRM Council, dumanonen iti 17,160 a pamilya a bukbuklen ti nasurok 64,700 nga indibidual ti apektado… Continue reading Danyos dagiti nadadael iti imprastraktura ken agrikultura gapu iti nepnep, dumanonen iti P22.6-M