Nagduduma a precautionary measures kontra iti Delta variant ti COVID-19, insaganan ti Kalinga PLGU

photo | PNP Kalinga Pinukpuk BAGUIO CITY – Nakasaganan ti provincial government ti Kalinga iti posibilidad a makastrek sadiay ti Delta variant ti COVID-19. Sigun kenni Kalinga PLGU Public Information Officer Dionica Alyssa Mercado, agtultuloy ti panakaisayangkat dagiti prevention activities sadiay kas iti panakamintinir ti nainget a border control checkpoints, triaging kadagiti triage centers ken… Continue reading Nagduduma a precautionary measures kontra iti Delta variant ti COVID-19, insaganan ti Kalinga PLGU

Kompanya ditoy Baguio a panangpastrek kadagiti trabahador a saan a dimmalan idi umno a proseso, maim-imbestigaran

BCPO – Pacdal Police Station – PS 3 BAGUIO CITY – Posible a sumango ti maysa a kompanya ditoy Baguio iti kaso a panaglabsing iti entry protocols kalpasan a nagpastrekda kadagiti trabahador a saan a dimmalan iti umno a proseso. Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, 25 a construction workers manipod sadiay Mountain Province ti nakastrek… Continue reading Kompanya ditoy Baguio a panangpastrek kadagiti trabahador a saan a dimmalan idi umno a proseso, maim-imbestigaran