Uppat ti kaso ti Delta variant ti COVID-19 iti ili ti Paoay – MHO

LAOAG CITY – Inpakaammmo ni Dr. Alfredo Domingo, ti municipal health officer iti ili ti Paoay nga adda ti uppat a kaso ti delta variant iti nasao nga ili. Kuna ni Domingo a dagiti nagpositibo ket immunan a nagpositibo iti covid-19 Inbatad na a kadagiti delta variant cases ket maysa ti residente iti Brgy. Nagbacalan,… Continue reading Uppat ti kaso ti Delta variant ti COVID-19 iti ili ti Paoay – MHO

Agtawen ti 17 a babai iti ili ti Bacarra, nagpositibo iti delta variant – Kapitan Casil

LAOAG CITY – Kinumpirmaran ni Brgy. Chairman Eugene Casil iti Brgy. Libtong iti ili ti Bacarra nga adda ti maysa a kabarangayan da nga agtawen ti 17 a nagpositibo iti Delta Variant. Segun kenni Casil, idi Setyembre 6 ket timmawag kenkuana ti Municipal Health Office a nangipakammo daytoy a banag. Immuna iti daytoy, idi napan… Continue reading Agtawen ti 17 a babai iti ili ti Bacarra, nagpositibo iti delta variant – Kapitan Casil

Bilang ng delta variant ng covid-19 sa Region 2, nadagdagan ng 17

TUGUEGARAO CITY- Nadagdagan ng 17 ang bilang ng kaso ng Delta variant sa Lambak ng Cagayan. Ito ay mula sa kabuuang bilang na 279 new cases sa buong bansa batay sa resulta ng pagsusuri ng UP-Philippine Genome Center at UP-National Institutes of Health nitong nakalipas na Setyembre 3. Sa datos ng Department of Health (DOH)… Continue reading Bilang ng delta variant ng covid-19 sa Region 2, nadagdagan ng 17

Primary contact ti positibo iti delta variant ditoy ciudad ti Laoag, negatibo iti covid-19

LAOAG CITY – Inbatad ni Barangay Chairman Ruben Ancheta iti Barangay Barit ditoy ciudad ti Laoag a ti kabarangayan na a positibo iti delta variant ket agdidialysis iti mamitlo iti maysa nga aldaw. Segun kenni Ancheta, idi Hulyo 8 ket napan iti ospital ti pasyente ken nagawid met laeng kalpasan ti agarop tallo nga aldaw.… Continue reading Primary contact ti positibo iti delta variant ditoy ciudad ti Laoag, negatibo iti covid-19