Lalaki, agpatpataming iti pagagasasan kalpasan a pinaltugan ti padana a mannalon sadiay Kabayan, Benguet; susik iti daga, rason ti panakapasamak ti insidente

BAGUIO CITY – Agpatpataming ita iti pagagasan ti maysa a lalaki a biktima ti napasamak a pammaltog sadiay Sitio, Bitu, Brgy Tawangan, Kabayan, Benguet idi kalman. Nabigbig daytoy a ni Paul Pigudo Guay, 42-anyos ken resident ti Bitu, Tawangan, Kabayan, Benguet. Nabigbig met ti suspek a ni Dencio Alhida Litawen, 33 anyos, maysa a mannalon… Continue reading Lalaki, agpatpataming iti pagagasasan kalpasan a pinaltugan ti padana a mannalon sadiay Kabayan, Benguet; susik iti daga, rason ti panakapasamak ti insidente