Agri-Tourism Trade Fair a pase ti panagrambak ti Urban Farmers and Fisherfolks Month ti Baguio City, nailukat agingga inton May 25

BAGUIO CITY – Nailukaten ti Agri-Tourism Trade Fair ti Baguio City a masarakan iti Igorot Park nga agpaut agingga inton May 25. Paset daytoy ti panangrambak ti siudad iti Urban Farmers and Fisherfolks Month. Nagbalin a tampok iti panakailukat ti trade fair ti panangiyawat ni Department of Agriculture (DA)-Cordillera Regional Director Dr. Cameron Odsey iti… Continue reading Agri-Tourism Trade Fair a pase ti panagrambak ti Urban Farmers and Fisherfolks Month ti Baguio City, nailukat agingga inton May 25