Localized MECQ iti ili ti Dingras, nagepekton

LAOAG CITY – Nagepekton ti Localized MECQ kas nailanad iti Executive Order no. 123-21 a pinirmaan ni Gov. Matthew Marcos Manotoc kalpasan nga inrekomendar ni Mayor Joefrey Saguid iti ili ti Dingras. Ummunan nga inbatad ti PNP-Dingras a nakasagana da a mangipatungpal ti localized MECQ. Segun kenni Police Captain Joseph Calderon, ti chief of police… Continue reading Localized MECQ iti ili ti Dingras, nagepekton