Kalinga Governor Ferdinand Tubban ken ti asawana, nabakunaanen iti umuna a dose ti SINOVAC

BAGUIO CITY – Naawaten ni Kalinga Governor Engr. Ferdinand Tubban ken ti asawana a ni Dra. Ana Tubban ti umuna a dose ti bakuna kontra iti COVID-19 babaen iti Sinovac vaccine sadiay Kalinga Provincial Hospital idi agsapa. Sigun kenkuana, ti panagpabakunana kontra iti COVID-19 ket saan laeng a para iti mismo a bagi ngem ketdi,… Continue reading Kalinga Governor Ferdinand Tubban ken ti asawana, nabakunaanen iti umuna a dose ti SINOVAC