Panagridam ti publiko ita a panagtutudo, maibalbalakad

BAGUIO CITY – Ibilbilin manen dagiti Local Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Councils ti panagridam dagiti umili iti rehion Cordillera kagiddan ti mapaspasaran ita a napigsa ken nabayag a panagbayakabak ti tudo. Kasaruno daytoy ti panagbakwit ti pito a pamilya a bukbuklen ti 45 nga indibidual sadiay Barangay Maling, Balbalan, Kalinga kalpasan a naan-anay… Continue reading Panagridam ti publiko ita a panagtutudo, maibalbalakad