Lima nga indibidual a taga Brgy. Tartarabang iti ili ti Pinili, primary contacts dagiti dua nga health care workers iti ciudad ti Batac

LAOAG CITY – Kinumpirmaran ni Brgy. Chairman Edward Antalan ti Brgy. 14, Tartarabang iti ili ti Pinili nga adda ti lima a primary contacts dagiti agasawa a nagpositibo iti COVID-19 iti ciudad ti Batac iti Barangay da nga isuda IN-C1040, lalaki, agtawen ti 35 ken IN-C1044, babai, agtawen ti 35 a residente dagitoy ti Brgy.… Continue reading Lima nga indibidual a taga Brgy. Tartarabang iti ili ti Pinili, primary contacts dagiti dua nga health care workers iti ciudad ti Batac