Mount Pulag National Park, mailukat manen kadagiti local tourist iti Baguio-Benguet; nagduduma a polisiya a maipatungpal, maipimpinalen

BAGUIO CITY – Pagsagsaganaan ti lokal a gobyerno ken ti mangimatmaton iti Mount Pulag National Park a masarakan sadiay Kabayan, Benguet ti umadanin a panakailukat ti nalatak a bantay. Sigun kenni Park Superintendent Emerita Albas, maipimpinalen dagiti polisiya ken pagalagadan nga ipaulog dagitoy kagiddan ti panakapalukay ti quarantine status iti probinsya ti Benguet. Kinunana nga… Continue reading Mount Pulag National Park, mailukat manen kadagiti local tourist iti Baguio-Benguet; nagduduma a polisiya a maipatungpal, maipimpinalen