Panakaaramat dagiti basketball courts kas temporary evacuation center iti Baguio City , mapangpanggep

BAGUIO CITY – Puntirya ti Local Disaster Risk Reduction and Management Office (LDRRMO) ti Baguio City a mapagbalin kas Temporary Evacuation Centers dagiti basketball courts kadagiti babbarangay iti siudad. Sigun kenni LDRRMO Officer II Louie Glen Lardizabal, mabalin a maaramat dagiti basketball courts nangruna dagiti enclosed a courts kas temporaryo nga evacuation centers iti kanito… Continue reading Panakaaramat dagiti basketball courts kas temporary evacuation center iti Baguio City , mapangpanggep

Kinasagana dagiti evacuation centers ti Baguio City, masukimat

BAGUIO CITY – Sukimaten ti City Disaster Risk Reduction and Management Council (CDRRMC) ti Baguio dagiti evacuation centers ti siudad inton sumaruno a lawas kas paset ti panagsaganada iti isasangbay ti aniaman a kalamidad, nangruna ita a panagtutudo. Iti interview ti Bombo Radyo Baguio kenni Antonette Anaban, dadaulo ti CDRRMC ti Baguio, kinunana a babaen… Continue reading Kinasagana dagiti evacuation centers ti Baguio City, masukimat