Pito a pamilya, nagbakwit sadiay Balbalan, Kalinga

BAGUIO CITY – Nagbakwit ti pito a pamilya sadiay Barangay Maling, Balbalan, Kalinga kalpasan a naan-anay a nagaburan ti maysa a pagtaengan sadiay iti agarup 6.30 iti rabii idi kalman, July 19. Sigun met kenni Balbalan Municipal DRRMC Officer Pearl Tumbali, ti panagreggaay ket intunda ti napigsa a panagtudo a mapaspasaran sadiay kadagiti napalpalabas nga… Continue reading Pito a pamilya, nagbakwit sadiay Balbalan, Kalinga