Community Pantry Ph: Hugpungan ng ginhawa at pag-iral ng use value

(Photo by Bernadette Anne Morales) Bakit ganoon na lamang ang depensa laban sa red-tagging ng mga Community Pantry (CP) at ang pagtanggi na may kinalaman ang mga ito sa rebolusyonaryong kilusan ng mga komunista s? Pilipinas? At bakit hindi? Walang obligasyon ang mga taong tumutulong gayundin ang mga nagugutom na yakapin ang Partido Komunista ng… Continue reading Community Pantry Ph: Hugpungan ng ginhawa at pag-iral ng use value