Pannakaiparuk-at ti nabatbati a pondo ti gobierno probinsyal, aprubadon ti Sang. Panlalawigan

LAOAG CITY – Aprobadon iti Sangguniang Panlalawigan ti pannakaiparuk-at ti nabatbati a pundo ti Gobierno Probinsial ti Ilocos Norte a nasurok 12 milyon a pisos a mausar a paggatang para iti COVID-19 vaccines a mausar para kadagiti kaprobinsiaan malaksid laeng dagiti bakuna nga aggapu idiay Gobierno Nasional. Daytoy ket kalpasan a dagiti 12 nga agpanpanday… Continue reading Pannakaiparuk-at ti nabatbati a pondo ti gobierno probinsyal, aprubadon ti Sang. Panlalawigan