Operasyon ti tallo a hydropower plants sadiay Bakun, Benguet, naipasardeng

BAGUIO CITY – Naiparikep ken naipasardeng ti operasyon ti tallo a hydropower plants ti HEDCOR, Incorporated a masarakan sadiay Bakun, Benguet idi kalman babaen iti bileg ti naiserbi a Cease and Desist Order nga impaulog ti National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) – Cordillera. Nagramot ti panakaipaulog ti Cease and Desist Order kalpasan a kinedngan… Continue reading Operasyon ti tallo a hydropower plants sadiay Bakun, Benguet, naipasardeng