Kabayanihan ng Moro at katutubo: Pagpupugay sa kanilang malayang komunidad sa harap ng kolonyal na paghahari ng Espanya sa Pilipinas

Moro warriors remained unconquered and free during 340 years of Spanish colonization. Ni ROLAND G. SIMBULAN “In his defence of the religion and customs of Islam against the priests of Spain, the Moro set a new historical precedent. He survived. His religion survived. The Mayas, the Aztecs and the Incas fell before the Toledo steel… Continue reading Kabayanihan ng Moro at katutubo: Pagpupugay sa kanilang malayang komunidad sa harap ng kolonyal na paghahari ng Espanya sa Pilipinas