Panagngato ti kaso ti Dengue sadiay Kabayan, Benguet, mapagparparikutan

BAGUIO CITY – Pagparparikutan ita ti dadaulo ti Kabayan, Benguet ti agtultuloy a panagngato ti kaso ti dengue fever sadiay kaggidan ti panagrugi ti panagtutudo iti lokalidad. Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Mayor Basilio Louie Daoal Jr. nga ita ket dumanonen iti nasurok 100 dagiti umili sadiay a nakaptan iti nasao a… Continue reading Panagngato ti kaso ti Dengue sadiay Kabayan, Benguet, mapagparparikutan