Panakasukimat dagiti dokumento dagiti turista a kayatda ti sumrek iti Baguio City para iti leisure travel, nainget a masuksukimat; 130 a turista, napalubusan a makastrek iti siudad idi napalabas a lawas

BAGUIO CITY – Bassit laeng dagiti turista a nagturong ditoy Baguio kalpasan ti dua a lawas a panakaiparit ti leisure travel paturong ditoy siudad. Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, imbinglay ni City Tourism Officer Engr. Alec Mapalo a manipud Agosto 16 agingga Agosto 22 ket 130 a turista ti napalubusan a makastrek iti siudad.… Continue reading Panakasukimat dagiti dokumento dagiti turista a kayatda ti sumrek iti Baguio City para iti leisure travel, nainget a masuksukimat; 130 a turista, napalubusan a makastrek iti siudad idi napalabas a lawas