Mapattapatta a 50% iti suplay dagiti marijuana plants kadagiti kabambantayan ti Cordillera Region, nadadael iti serye ti erad operations – PDEA-Cordillera

BAGUIO CITY – Dakkel a gatad ti naikkat ti pulisya ken PDEA iti suplay ti iligal a droga nga agtataud ditoy rehion Cordillera. Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, impannakkel ni PDEA-Cordillera regional director Gil Castro a mapattapatta a 50% iti suplay ti marijuana plants a naimula kadagiti kabambantayan ti nadadael dagitoy. Sigun kenkuana, bunga… Continue reading Mapattapatta a 50% iti suplay dagiti marijuana plants kadagiti kabambantayan ti Cordillera Region, nadadael iti serye ti erad operations – PDEA-Cordillera

𝗣𝟮𝟭.𝟵-𝗠 𝗮 𝗴𝗮𝘁𝗮𝗱 𝗱𝗮𝗴𝗶𝘁𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗷𝘂𝗮𝗻𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝘀, 𝗽𝗶𝗻𝗮𝗿𝘂𝘁 𝗸𝗲𝗻 𝗶𝗻𝘂𝗿𝗮𝗺 𝗱𝗮𝗴𝗶𝘁𝗶 𝗼𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗶𝘁𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘆𝗲 𝘁𝗶 𝗲𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗶𝘁𝗶 𝘁𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗮 𝗯𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝘆 𝘀𝗮𝗱𝗶𝗮𝘆 𝗧𝗶𝗻𝗴𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻, 𝗞𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗮

photo | PDEA Kalinga BAGUIO CITY – Pinarut ken inuram dagiti otoridad ti P21.9-M a gatad dagiti marijuana plants iti serye ti marijuana eradication operation nga insayangkatda iti tatlo a barangay sadiay Tinglayan, Kalinga. Iti report ti PDEA-Kalinga, naisayangkat ti tallo nga aldaw nga operasyon idi Lunes agingga idi kalman, June 14-16, 2021 manipud iti… Continue reading 𝗣𝟮𝟭.𝟵-𝗠 𝗮 𝗴𝗮𝘁𝗮𝗱 𝗱𝗮𝗴𝗶𝘁𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗷𝘂𝗮𝗻𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝘀, 𝗽𝗶𝗻𝗮𝗿𝘂𝘁 𝗸𝗲𝗻 𝗶𝗻𝘂𝗿𝗮𝗺 𝗱𝗮𝗴𝗶𝘁𝗶 𝗼𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗶𝘁𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘆𝗲 𝘁𝗶 𝗲𝗿𝗮𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗶𝘁𝗶 𝘁𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗮 𝗯𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝘆 𝘀𝗮𝗱𝗶𝗮𝘆 𝗧𝗶𝗻𝗴𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻, 𝗞𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗮

𝗡𝗮𝘀𝘂𝗿𝗼𝗸 𝗣𝟮-𝗠 𝗮 𝗴𝗮𝘁𝗮𝗱 𝗱𝗮𝗴𝗶𝘁𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗷𝘂𝗮𝗻𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝘀, 𝗱𝗶𝗻𝗮𝗱𝗮𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗴𝗶𝘁𝗶 𝗼𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗶𝘁𝗶 𝗯𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝘆 𝘁𝗶 𝗠𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗸𝗲𝗻 𝗞𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗮

BAGUIO CITY – Dinadael ti nagtipon a pwersa ti PNP ken PDEA ti nasurok dua a milyon a pisos a gatad dagiti marijuana plants iti tallo a disso iti nagbeddengan ti Sadanga, Mountain Province ken Buscalan, Tinglayan, Kalinga idi kanikadua. Maibasar iti report, dumanon iti 5,250 a puon ti fully-grown marijuana plants ti nadiskobre dagiti… Continue reading 𝗡𝗮𝘀𝘂𝗿𝗼𝗸 𝗣𝟮-𝗠 𝗮 𝗴𝗮𝘁𝗮𝗱 𝗱𝗮𝗴𝗶𝘁𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗷𝘂𝗮𝗻𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝘀, 𝗱𝗶𝗻𝗮𝗱𝗮𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗴𝗶𝘁𝗶 𝗼𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗶𝘁𝗶 𝗯𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝘆 𝘁𝗶 𝗠𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗸𝗲𝗻 𝗞𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗮

P41.2-M a gatad dagiti rinibribo a puon ti Marijuana, nadadael iti tallo nga aldaw nga erad operation sadiay Tinglayan, Kalinga

BAGUIO CITY – Dinadael dagiti otoridad ti P41.2-M a gatad dagiti rinibribo a puon ti marijuana iti tallo nga aldaw nga eradication operation dagitoy sadiay Brgy. Loccong, Tinglayan, Kalinga. Nangrugi ti nasao nga operasyon idi Miyerkoles, May 12 agingga ita nga aldaw, May 14 iti sidong ti Oplan May Hemp ti Barangay Drug Clearing Program… Continue reading P41.2-M a gatad dagiti rinibribo a puon ti Marijuana, nadadael iti tallo nga aldaw nga erad operation sadiay Tinglayan, Kalinga

P13.22-M a gatad dagiti pinuon ti marijuana, nadadael iti dua nga aldaw nga erad operation sadiay Kibungan, Benguet

BAGUIO CITY – Dinadael dagiti operatiba ti pulisya ti pakabuklan a P13.22-M a gatad dagiti pinuon ti marijuana iti dua nga aldaw nga eradication operation iti communal forest sadiay Tableo, Badeo, Kibungan, Benguet itay laeng nabiit. Sigun kenni Benguet PPO Provincial Director PCol. Reynaldo Pasiwen, nadiskobre dagiti operatiba dagiti pagmulaan ti marijuana bayat ti panagpatrolyada… Continue reading P13.22-M a gatad dagiti pinuon ti marijuana, nadadael iti dua nga aldaw nga erad operation sadiay Kibungan, Benguet

P6.12-M a gatad dagiti pinuon ti marijuana, nadadael iti erad operation sadiay Kibungan, Benguet

BAGUIO CITY – Dumanon iti P6.12-M a gatad dagiti pinuon ti marijuana ti nadiskobre ken dinadael dagiti otoridad iti insayangkatda nga eradication operation sadiay Kibungan, Benguet kagiddan ti obserbasyon ti Maundy Thursday, April 1. Maibasar iti report ti pulisya, maysa a maseknan nga umili ti nangi-uman kadakuada seknan iti pagmulaan ti marijuana iti maysa communal… Continue reading P6.12-M a gatad dagiti pinuon ti marijuana, nadadael iti erad operation sadiay Kibungan, Benguet