P41.2-M a gatad dagiti rinibribo a puon ti Marijuana, nadadael iti tallo nga aldaw nga erad operation sadiay Tinglayan, Kalinga

BAGUIO CITY – Dinadael dagiti otoridad ti P41.2-M a gatad dagiti rinibribo a puon ti marijuana iti tallo nga aldaw nga eradication operation dagitoy sadiay Brgy. Loccong, Tinglayan, Kalinga. Nangrugi ti nasao nga operasyon idi Miyerkoles, May 12 agingga ita nga aldaw, May 14 iti sidong ti Oplan May Hemp ti Barangay Drug Clearing Program… Continue reading P41.2-M a gatad dagiti rinibribo a puon ti Marijuana, nadadael iti tallo nga aldaw nga erad operation sadiay Tinglayan, Kalinga