Arigna nagbalinen a regular a panakairikep ti Session Road iti tunggal aldaw ti Dominggo para iti market encounter, naikalintegan; ordinansa a mangpabalin nga opisyal ti panaglako iti Session Road, maisaksakad

BAGUIO CITY – Inkalintegan ti dadaulo ti Committee on Market, Trade and Commerce and Agriculture iti City Council ti Baguio ti arigna nagbalinen a regular a panakairikep ti dua a linya ti Session Road iti tunggal Dominggo. Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Councilor Philian Louise Weygan-Allan a saan a nalabsing ti Trade… Continue reading Arigna nagbalinen a regular a panakairikep ti Session Road iti tunggal aldaw ti Dominggo para iti market encounter, naikalintegan; ordinansa a mangpabalin nga opisyal ti panaglako iti Session Road, maisaksakad