P11-M a gatad dagiti marijuana, nadadael iti dua nga aldaw nga eradication operation sadiay Kalinga

photo | Kapulisan ng Kalinga BAGUIO CITY – Dinadael dagiti otoridad ti dumanon 55,000 a pinuon ii marijuana nga aggatad ti P11-M iti dua nga aldaw nga eradication operation iti kabambantayan ti Loccong, Tinglayan, Kalinga. Naisayangkat ti nasao nga operasyon iti napalabas a dua nga aldaw a nakadiskobrean ti tallo a pagmulaan ti iligal a… Continue reading P11-M a gatad dagiti marijuana, nadadael iti dua nga aldaw nga eradication operation sadiay Kalinga