P40.78-M a gatad ti marijuana, nadadael iti uppat nga aldaw nga erad operation iti Mount Chumanchil sadiay Kalinga

BAGUIO CITY – Dinadael ti nagtipon a pwersa dagiti panakabagi ti linteg ti P40.78-M a gatad ti marijuana iti uppat nga aldaw nga eradication operation nga insayangkatda iti Mount Chumanchil sadiay Barangay Loccong, Tinglayan, Kalinga. Naisayangkat ti operasyon iti sidong ti Oplan Firefly ti pulisya a nangrugi idi May 6 ken nagleppas idi kalman, May… Continue reading P40.78-M a gatad ti marijuana, nadadael iti uppat nga aldaw nga erad operation iti Mount Chumanchil sadiay Kalinga