Panagbiruk iti pakaiyakaran dagiti newsstands ditoy Baguio City, mapappapartak

BAGUIO CITY – Mapappapartak ita ti panagbiruk ti City Engineering Office (CEO) ti lokal a gobyerno ti Baguio iti mabalin a pakaikargaan wenno pakaiyakaran dagiti newsstands ditoy siudad. Kasaruno daytoy ti panagpaso ita nga aldaw ti innem a bulan a katulagan dagiti newsstand vendors ken ti lokal a gobyerno para iti panaglakoda kadagiti sidewalks. Immuna… Continue reading Panagbiruk iti pakaiyakaran dagiti newsstands ditoy Baguio City, mapappapartak