Non-emergency cases manipod sabali a probinsia, saanen a mapalubosan a maiturong kadagiti ospital iti Baguio City

BAGUIO CITY – Saanen a mapalubusan ti non-emergency cases a maiturong kadagiti nagduduma a pagagasan iti siudad ti Baguio nangruna no dagitoy ket nagtaud iti sabali a probinsia wenno rehion. Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, saanen a basta-basta a makauneg iti siudad dagiti nasao a pasyente gaputa kasapulan nga ngalada nga umuna iti special arrangement… Continue reading Non-emergency cases manipod sabali a probinsia, saanen a mapalubosan a maiturong kadagiti ospital iti Baguio City