Team Lakay fighter Jenelyn Olsim, nagballigi iti labanna iti ONE: Battleground III

BAGUIO CITY – Nagballigi ti Team Lakay ken Igorota MMA fighter a ni Jenelyn “The Graceful” Olsim iti kampanyana iti ONE: Battleground III a naangay iti Singapore Indoor Stadium. Nangabak daytoy kontra kenni Bi “Killer Bee” Nguyen ti Vietnam babaen iti Unanimous Decision. Gapu iti panangabak ti 24-anyos manipud Bokod, Benguet, naipaayan daytoy ti gundaway… Continue reading Team Lakay fighter Jenelyn Olsim, nagballigi iti labanna iti ONE: Battleground III