Rinibribo a puon ti marijuana nga aggatad ti P5.2-M, dinadael dagiti otoridad sadiay Tinglayan, Kalinga

BAGUIO CITY – Pinarut ken inuram dagiti operatiba ti rinibribo a puon dagiti dadakkel a marijuana nga aggatad ti P5.2-M manipud iti dua a pagmulaan sadiay Barangay Butbut Proper, Tinglayan, Kalinga idi napalabas a lawas, June 29, 2021. Maibasar iti report, inyemplementar dagiti operatiba ti eradication operation a naawagan ti Oplan 17 Patpat iti kabambantayan… Continue reading Rinibribo a puon ti marijuana nga aggatad ti P5.2-M, dinadael dagiti otoridad sadiay Tinglayan, Kalinga