250 nga oxygen tanks, gatangen ti Baguio City; pakabuklan a P40-M a pondo, nailatang para iti panakagatang ti Remdisivir ken kanayonan nga isolation beds

BAGUIO CITY – Naituding a gatangen ti lokal a gobierno ti siudad ti 250 a tanke ti oxygen kas panagsagana ti siudad iti posibilidad ti iseserrek ti delta variant ti COVID19 iti lokalidad. Imbinglay daytoy ni City Administrator Eng. Bonifacio dela Peña iti panakiyuman ti Bombo Radyo Baguio no sadinno kinunana nga inaprubaran pay ti… Continue reading 250 nga oxygen tanks, gatangen ti Baguio City; pakabuklan a P40-M a pondo, nailatang para iti panakagatang ti Remdisivir ken kanayonan nga isolation beds

Tulong ti pribado a sektor iti panakairteng ti programa ti lokal a gobierno ti Bagguio kontra iti panagwaras ti ti Delta ken Lambda variant ti COVID19, makidkiddaw

BAGUIO CITY – Kidkiddawen ti lokal a gobyerno ti Baguio ti tulong ti pribado a sektor iti panagsagana ti siudad iti nakarkaro ken naparpartak a maiyakar a variants ti COVID-19, partikular ti Delta variant ken ti Lambda variant. Maipalagip a nagtaud ti Delta wenno B.1.617.2. variant sadiay India bayat a ti Lambda wenno C.37 variant… Continue reading Tulong ti pribado a sektor iti panakairteng ti programa ti lokal a gobierno ti Bagguio kontra iti panagwaras ti ti Delta ken Lambda variant ti COVID19, makidkiddaw