P2.7-M a gatad ti marijuana, nadadael sadiay Kalinga

BAGUIO CITY – Dinadael dagiti otoridad ti dumanon P2.7-M a gatad dagiti puon ti marijuana sadiay Tulgao East, Tinglayan, Kalinga idi kalman. Nadiskobre iti marijuana eradication operation ti 13,500 a pidaso ti fully-grown marijuana plants manipud iti dua a plantation sites nga addaan kalawa a 1,350 square meters. Naisayangkat ti operasyon iti sidong ti “OPLAN… Continue reading P2.7-M a gatad ti marijuana, nadadael sadiay Kalinga