Agarup P8.65-M a gatad dagiti pinuon ti marijuana, nadadael sadiay Kalinga

BAGUIO CITY – Dinadael dagiti otoridad ti agarup P8.65-M a gatad dagiti pinuon ti marijuana iti tallo nga aldaw nga eradication operation dagitoy sadiay Barangay Ngibat, Tinglayan, Kalinga manipud Abril 12 agingga idi kalman, Abril 14. Resulta daytoy ti insayangkatda nga Oplan Butterfly a nakadiskobre-an dagiti iligal a mula a matartaripato iti uppat a pagmulaan… Continue reading Agarup P8.65-M a gatad dagiti pinuon ti marijuana, nadadael sadiay Kalinga