P999-M a panggep nga utangen ti lokal a gobierno ti Kalinga iti Land Bank of the Philippines, makukuwestionaran

BAGUIO CITY – Kinuwestionaran ti sigud a bise gobernador ti Kalinga ti panangipatungpal ti provincial government iti public consultation para iti P999-M nga utangen ti probinsia iti Land Bank of the Philippines. Panggep kuma daytoy a mapunduan dagiti nabigbig a development projects a narugian iti napalabas nga administrasyon tapnu mapapartak ti panakakompleto dagitoy. Nupay kasta,… Continue reading P999-M a panggep nga utangen ti lokal a gobierno ti Kalinga iti Land Bank of the Philippines, makukuwestionaran