Bangkay ti dua nga estudyante manipud Tabuk City, Kalinga, nasarakan sadiay Cagayan; naun-uneg nga imbestigasyon iti kaso, manarimaan

BAGUIO CITY – Naiyawiden sadiay Tabuk City, Kalinga dagiti bangkay ti dua a lallaki a nasarakan iti lote a pagaraban dagiti dingwen iti nagbeddengan ti Buluan, Conner, Apayao ken Cato, Tuao, Cagayan idi kalman. Nabigbig dagitoy a da Justin Abiddao Gracia, 15-anyos, estudyante, residente ti Nambaran, Tabuk City, Kalinga ken Jessie James Ramirez Ola-ao, 21-anyos,… Continue reading Bangkay ti dua nga estudyante manipud Tabuk City, Kalinga, nasarakan sadiay Cagayan; naun-uneg nga imbestigasyon iti kaso, manarimaan