18 a Cordilleran cadets, karaman kadagiti nangbukel iti PMA MASALIGAN Class of 2021 a nagturpos iti PMA

photo | Philippine Military Academy “Face-Bok” BAGUIO CITY – Dumanon iti 18 a kadete ti Philippine Military Academy (PMA) manipud iti Cordillera Region ti nagturpos iti akademya idi kalman. Karaman dagitoy kadagiti 164 a kadete a nangbukel iti PMA MAndirigmang SAmahan na Lakas at SandIGAN ng Bayan (MASALIGAN) Class of 2021, no sadino, dua kadagiti… Continue reading 18 a Cordilleran cadets, karaman kadagiti nangbukel iti PMA MASALIGAN Class of 2021 a nagturpos iti PMA

Magna Cum Laude ken kakaisuna a babae a Cordilleran nga agturpos iti PMA MASALIGAN Class of 2021; simbolo iti women empowerment sigun iti pamilya ni Cadet First Class Valerie Mae Vicente Dicang

BAGUIO CITY- Saan paylaeng a mamati ti pamilya Dicang iti panakairaman iti Top 10 ken Magna Cum Laude pay iti PMA MASALIGAN Class of 2021 ti anak dagitoy a ni Cadet First Class Valerie Mae Vicente Dicang Maawat pay ti 22-anyos a Brigade Academic Officer ti Secretary of Defense Saber Award. Photo | Philippine Military… Continue reading Magna Cum Laude ken kakaisuna a babae a Cordilleran nga agturpos iti PMA MASALIGAN Class of 2021; simbolo iti women empowerment sigun iti pamilya ni Cadet First Class Valerie Mae Vicente Dicang