Panagsarungkar ti PNP Chief sadiay Benguet, tinagiraksak ti gobernador

BAGUIO CITY – Pinagyamanan ni Benguet Governor Melchor Diclas ti panagsarungkar ni PNP Chief, Police General Guillermo Eleazar iti probinsia. Imbinglayna iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio nga iti panag-courtesy call ti PNP Chief kadagiti opisyal ti probinsia ket napagsaritaanda ti agdama a sitwasyon ti Benguet kagiddan ti pananglaban ti probinsia iti agdama a pandemya… Continue reading Panagsarungkar ti PNP Chief sadiay Benguet, tinagiraksak ti gobernador

Panakapadayaw ti RDEG-SOU ti PROCOR iti baet ti panakairaman ti sigud a personnel ti yunit iti Lagman Case, inkalintegan ti PNP Chief

photo | PNP Chief Gen. Guillermo Eleazar/FB BAGUIO CITY – Impetteng ni PNP Chief Gen. Guillermo Eleazar nga umno laeng a napadayawan ti Regional Drug Enforcement Group – Special Operation Unit (RDEG-SOU) ti Police Regional Office Cordillera (PROCOR) iti baet ti panakairaman ti dua a sigud a personnel ti yunit iti kontrobersyal a Lagman Case.… Continue reading Panakapadayaw ti RDEG-SOU ti PROCOR iti baet ti panakairaman ti sigud a personnel ti yunit iti Lagman Case, inkalintegan ti PNP Chief

PNP Chief Guillermo Eleazar, naideklara nga ‘adopted son’ ti Abra

BAGUIO CITY – Naideklara ita nga ‘adopted son’ ti probinsia ti Abra ni Philippine National Police (PNP) Chief Police General Guillermo Eleazar. Iti panagsarungkar ti PNP Chief sadiay Abra, impaima ni Gov. Joy Bernos ken dagiti miembro ti Sangguniang Panlalawigan kenni Gen. Eleazar ti Resolution 125, series of 2021 a mangidekdeklara kenkuana kas ‘adopted son’… Continue reading PNP Chief Guillermo Eleazar, naideklara nga ‘adopted son’ ti Abra

Implementasyon ti Intensified Cleanliness Policy kadagiti istasyon ti pulisya iti Cordillera, dinayaw ni PNP Chief Eleazar

BAGUIO CITY – Inyunay-unay ti dadaulo ti Philippine National Police (PNP) kadagiti kameng ti Police Regional Office Cordillera (PROCOR) ti nainget nga implementasyon ti Intensified Cleanliness Policy kabayatan ti panagsarungkarna sadiay Camp Major Bado Dangwa, La Trinidad, Benguet. Sigun kenni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar, nasken a maisayangkat ti kinadalus kadagiti istasyon ti pulisya… Continue reading Implementasyon ti Intensified Cleanliness Policy kadagiti istasyon ti pulisya iti Cordillera, dinayaw ni PNP Chief Eleazar