Ilocos Norte United Muslim Association, nagselebrar iti uneg ti bukod da a pagtaengan

LAOAG CITY – Naragsak ti sibubukel nga Ilocos Norte United Muslim Association (INUMA) iti Eid’l Fitr wenno panagngudo ti Ramadan. Segun kenni Mr. Ismael Ali, ti presidente ti INUMA, espesyal daytoy nga aldaw kadakuada ngem gapo ta adda iti babaen ti GCQ ditoy ciudad ket awan ti naangay nga anyaman a panagtitipon. Inlawlawag na gapo… Continue reading Ilocos Norte United Muslim Association, nagselebrar iti uneg ti bukod da a pagtaengan

Ramadan pormal na nga nagsugod

GENERAL SANTOS CITY – Pormal na nga nagsugod sa miaging Abril 14 ang Holy fasting period sa Ramadan ning tuiga, nga gisaulog sa mga tumuluong Muslim. Matud ni Aida Seddic, provincial Officer-in-charge sa National Commission on Muslim Filipinos (NCMF), nga sa usa ka bulan nga Islamic tradition, ang mga Muslim sa tibuok kalibutan ang nagapuasa… Continue reading Ramadan pormal na nga nagsugod

Agkararag ken panagayuno, kangrunaan nga ar-aramiden dagiti muslim iti Ramadan – Father Yosup

LAOAG CITY – Inbaga ni Father Mulbi Yosup iti Muslim Community ditoy ciudad ti Laoag nga ado dagiti maipawil nga aramiden da tunggal selebraran da ti Ramadan. Kuna na a ti kangrunaan nga ar-aramiden da iti Ramadan nga agpaot ti makabolan ket ti agkararag ken ti agayuno. Kuna na a karaman ditoy ti saan da… Continue reading Agkararag ken panagayuno, kangrunaan nga ar-aramiden dagiti muslim iti Ramadan – Father Yosup