REBYU | Ang dikta ng dokumentarista sa ‘Balik-Loob’ ni Kara David

Screenshot from the documentary ‘Balik-Loob’. Ni ROMA ESTRADA at ROGENE A. GONZALES Bulatlat.com Gaya ng ating relasyon sa direktor ng pelikula, pinapanood natin ang dokumentaryo sa perspektiba ng dokumentarista. Ang kaniyang danas ay ating danas. Ang kaniyang pagtuklas ay ating pagtuklas. Ngunit hindi gaya ng direktor sa pelikula, ang dokumentarista ay hindi lamang nagsasalaysay kundi… Continue reading REBYU | Ang dikta ng dokumentarista sa ‘Balik-Loob’ ni Kara David