Imbestigasyon iti panakauram ti 4-storey residential house sadiay Bakakeng Central, Baguio City, agtultuloy; 5 a pamilya, naapektaran

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti imbestigasyon ti Bureau of Fire Protection (BFP) – Baguio iti panakauram ti maysa a balay sadiay Purok 8, Bakakeng Central, Baguio City idi kalman. Nauram ti uppat a kadsaaran a balay a nagresulta iti panaka-apektar ti lima a pamilya. Nabigbig met ti agtagikua iti nasao a balay a ni Marcos… Continue reading Imbestigasyon iti panakauram ti 4-storey residential house sadiay Bakakeng Central, Baguio City, agtultuloy; 5 a pamilya, naapektaran