Testing capacity ti molecular lab ti BeGH, nanayonan kalpasan a nakaawatda ti maysa pay nga RT-PCR machine

BAGUIO CITY – Manamnama a mapapartak itan ti panakaiproseso ken panakairuar ti resulta dagiti specimen dagiti swab test dagiti umili ti Benguet. Kasaruno daytoy ti panakanayun ti RT-PCR machine iti molecular laboratory ti Benguet General Hospital (BeGH) babaen iti kapada a makina nga indonar ti caretaker congressman ti probinsia. Sigun iti kongresista, babaen iti nanayonan… Continue reading Testing capacity ti molecular lab ti BeGH, nanayonan kalpasan a nakaawatda ti maysa pay nga RT-PCR machine