Voter registration sadiay SM Baguio, arigna blockbuster sigun iti City Election Officer

BAGUIO CITY – Naannayas ken napintas ti proseso ti maipatpatungpal a voter registration para kadagiti umili ti Baguio City sakbay ti deadline ti panagparehistro iti masungad a 2022 national and local elections. Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio kenni City Election Officer Atty. John Paul Martin, kinunana a kas iti ninamnamada ket blockbuster ti bilang… Continue reading Voter registration sadiay SM Baguio, arigna blockbuster sigun iti City Election Officer

Umuna nga aldaw ti makabulan a voter registration iti SM Baguio, nagresulta iti panagparehistro ti 160 nga indibidual

photo | COMELEC-Baguio BAGUIO CITY – Dumanon iti 160 nga indibidual ti nagparehistro iti umuna nga aldaw ti voter registration nga insayangkat ti COMELEC-Baguio iti kadakkelan a mall ditoy siudad. Maipalagip nga idi kalman, September 1 ket nangrugi ti umuna nga aldaw ti panagparehistro ti COMELEC-Baguio iti nasao a mall ken agpaut daytoy agingga inton… Continue reading Umuna nga aldaw ti makabulan a voter registration iti SM Baguio, nagresulta iti panagparehistro ti 160 nga indibidual

Voter’s registration ti Baguio City para iti Sept. 1-30, maangay iti SM-Baguio; special registration para kadagiti PWDs, maisayangkat inton Sept. 11

BAGUIO CITY – Maisayangkaten iti kadakkelan a mall ditoy siudad ti Baguio ti makabulan a voter’s registration ken dadduma a transaksion iti COMELEC-Baguio. Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni City Election Office Atty. John Paul Martin a manipud iti sigud a plano a Baguio Convention Center ket iti laengen nasao a mall ti… Continue reading Voter’s registration ti Baguio City para iti Sept. 1-30, maangay iti SM-Baguio; special registration para kadagiti PWDs, maisayangkat inton Sept. 11