Panakabigbig ti kanayonan nga street parking areas ditoy Baguio City, maisingsingasing

BAGUIO CITY – Isingsingasing ti City Engineering Office (CEO) ti panakabigbig wenno panakadutok ti kanayonan nga street parking areas kadagiti nagduduma a kalsada ditoy Baguio City. Sigun ken CEO Engr. Junario Borillo, kasapulan ti 5,000 agingga 10,000 a parking slots tapno maakomodar dagiti umad-ado a bilang dagiti lugan nga agturturong ditoy siudad. Dinakamatna a kurang… Continue reading Panakabigbig ti kanayonan nga street parking areas ditoy Baguio City, maisingsingasing